Централно Местоположение

Намираме се в центъра на град Бургас, на ул. Любен Каравелов 36, в приземния етаж на хотел Калифорния.